Makeup Gallery
Hair Gallery
Floral
Products
Email
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
  • Specialize in makeup and hair updos styling (services at bride or Kim's location ).
  • Service makeup and hair udos for all occasions: wedding, engagement, party, prom, and wedding photo shoot.
  • Offer “bridal trial” makeup & hair styling (part of bride's special package).
  • Sell long lasting makeup products: foundation, lipstick, eye shadow, blush, and eye liner.
  • Sell bridal's accessories : tiaras, mini tiaras, gloves, and necklaces.

Kim Quy Kính Mời

  • Chuyên đảm trách trang điểm và bơí tóc Cô Dâu, Phụ Dâu, Em Cầm Hoa, và Chị Em trong gia đình.
  • Có trang điểm "thử trước" cho cô dâu.
  • Nhận trang điểm và bới tóc cho các lễ đặc biệt: đám cưới, đám hỏi, tiệc, dạ vũ, prom, và chụp hình.
  • Bán mỹ phẩm tốt giữ trọn ngày.
  • Bán đồ trang điểm Cô Dâu và Phụ Dâu.

Call (504) 261-5553 for appointment
website
: www.kimquybridal.com email to : kim@kimquybridal.com


 

 

 


© 2001 KimQuyBridal.com. All rights reserved. Terms of Use and Disclaimer